This site uses cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree. (More information)
29. 04. 2016

XIV. Ročník konference Požární bezpečnost stavebních objektů 2016

Firma AVAPS se prezentovala na XIV. Ročníku konference Požární bezpečnost stavebních objektů 2016 pořádaného VŠB – TU Ostrava FBI a Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství dne 28.4.2016 v prostorách auly VŠB v Ostravě.
V rámci této prezentace byl naší firmou představen zcela nový výrobek FIBREROLL Q (textilní požární roleta v kombinaci s oknem s výslednou požární odolností EI 30 DP1).

AVAPS s. r. o.
U Obalovny 488
250 67 Klecany
Česká republika
Show full map