This site uses cookies to provide services, customize ads, and analyze traffic. By using this site, you agree. (More information)
23. 09. 2016

XXV. ročník mezinárodní konference POŽÁRNÍ OCHRANA 2016

Firma AVAPS se prezentovala formou prospektů a reklamních předmětů na XXV. ročníku mezinárodní konference Požární ochrana 2016 pořádaného VŠB – TU Ostrava FBI a Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství ve dnech 21.–22. 9. 2016 v prostorách auly VŠB v Ostravě.

AVAPS s. r. o.
U Obalovny 488
250 67 Klecany
Česká republika
Show full map